OYS Tukielinkirurgian keskus

Tutkimus ja koulutus

Tukielinkirurgian keskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu opetus- ja koulutustoiminta. Lääketieteen kandidaatit suorittavat peruskoulutustaan ja erikoistuvien lääkäreiden vakansseja on eri tukielinkirurgian erikoisaloilla. Tukielinkirurgian yksiköissä (OYS, OAS) suorittaa käytännön harjoittelujaksoja myös ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen koulutuksessa olevia opiskelijoita.

Opiskelijaohjaus on meille tärkeää. Opiskelijat ovat tulevia työnkavereitamme ja työyhteisömme jäseniä, joten panostamme opiskelijaohjaukseen myös tärkeänä osana rekrytointia. Kaikkien tehtäviin kuuluu opiskelijaohjaus, ja kaikilla on tärkeä rooli opiskelijamyönteisen ilmapiirin ja opiskelijoiden harjoitteluun liittyvien käytäntöjen luomisessa ja kehittämisessä.

Lääketieteellisen tutkimustoiminnan turvaaminen alueellamme on lakisääteinen tehtävämme. Valtio myöntää tutkimusrahoitusta perustuen muun muassa aikaisempien vuosien tutkimusaktiivisuuteen. Tutkimustoimintaa tapahtuu eri yksiköissä tutkimusryhmien toimesta. Tutkimuksen painoalueet, tavoitteet ja toimenpiteet määritellään sairaanhoitopiirin tutkimusstrategiassa. Alueellinen eettinen toimikunta ja tutkimuspalveluyksikkö osallistuvat heille määritellyin tehtävin tutkimustoimintaan.