OYS Syöpäkeskus

Yhteystiedot

Palliatiivisen hoidon osasto

Osastollamme hoidetaan potilaita, joille on tehty päätös palliatiiviseen hoitoon tai saattohoitoon siirtymisestä. Toteutamme potilaslähtöistä moniammatillista hoitotyötä ja erityisosaamistamme on vaativa oirehoito. Palliatiivisen hoidon osaston yhteydessä toimii Palliatiivinen kotisairaala, joka mahdollistaa sairaalatasoisen oirehoidon ja saattohoidon potilaan kotona.

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan potilaan hoitoa, jolla pyritään lievittämään oireita ja kärsimystä sekä parantamaan ja säilyttämään elämänlaatua. Potilaan lisäksi huomioidaan hänen läheisensä. Kärsimystä voivat aiheuttaa niin fyysiset kuin psyykkiset tai elämän tarkoitukseenkin liittyvät (eksistentiaaliset) asiat, joten hoidonkin tulee olla laaja-alaista ja moniammatillista. Palliatiiviseen hoitoon siirrytään silloin, kun taudinkulkuun vaikuttavia keinoja (lääkitystä/hoitoa) ei ole tai niillä ei saavuteta enää hyötyä.Palliatiivisen poliklinikan tukikäyntejä voidaan tarvittaessa järjestää myös syöpähoitojen aikana.Palliatiivisen poliklinikan toimintaa on Syöpä- ja veritautien poliklinikka 2 yhteydessä ja E-talossa. Ajanvarauskirjeestä löytyy tarkempi käyntiosoite.

Syöpä- ja veritautien osasto 1

Osastolle on keskitetty vakavasti sairaiden veri- ja imukudostautipotilaiden hoito. Yleisimpiä osastolla hoidettavia pahanlaatuisia tauteja ovat akuutit ja krooniset leukemiat, lymfoomat ja myelooma. Osastolla toteutetaan muun muassa veren kantasolujen keräykset ja niiden avulla toteutettavat korkea-annoksiset solunsalpaajahoidot. Myös osastohoitoa vaativat verenvuototautia sairastavat potilaat sekä radiojodilla hoidettavat kilpirauhassyöpäpotilaat hoidetaan tällä osastolla.

Syöpä- ja veritautien osasto 2

Osastolla toteutetaan kiinteää syöpää ja lymfoomaa sairastavien potilaiden solunsalpaaja- ja sädehoitoja. Aivolymfoomien hoito on keskitetty tälle osastolle. Osastolla toimii myös 4-paikkainen palliatiivisen oirehoidon yksikkö, joka antaa myös konsultaatiotukea sairaalan muille osastoille sekä terveyskeskuksiin. Palliatiivisen oirehoidon yksikkö hoitaa potilaita, joiden syöpäkipu tai muu oireisto vaatii erityistoimenpiteitä. Palliatiiviseen hoitotiimiin kuuluu syöpätautilääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi myös anestesiologi ja kivunhoidon sairaanhoitaja.

Syöpä- ja veritautien osasto 3

Osastolla toteutetaan kiinteää syöpää ja lymfoomaa sairastavien potilaiden solunsalpaaja- ja sädehoitoja. Poikkeuksena muihin syöpä- ja veritautien osastoihin, osasto toimii viikko-osastona ma-pe ja tästä johtuen sinne on keskitetty erityisesti sädehoitoa saavia potilaita. Osasto on avoinna maanantaista perjantaihin. Viikoloppuisin osasto on kiinni.

Syöpä- ja veritautien poliklinikka 1

Syöpä- ja veritautien poliklinikka on kahden erikoisalan yhteinen ajanvarauspoliklinikka, joka vastaa syöpää ja veritauteja sairastavien potilaiden konsultaatioista sekä avohoidosta. Yhteistyö potilaiden hoidossa ja seurannassa on tiivistä sairaalan muiden erikoisalojen osaajien, alueen muiden sairaaloiden ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Ajanvarausvastaanottojen lisäksi poliklinikalla toimii syöpälääkehoitoja toteuttava infuusioyksikkö. Syöpä- ja veritautien poliklinikalla 1 toteutetaan pääsääntöisesti solunsalpaaja- eli sytostaattihoitoja ja tiettyjen sairauksien osalta hoitojen jälkeistä seurantaa.

Syöpä- ja veritautien poliklinikka 2

Syöpä- ja veritautien poliklinikka on kahden erikoisalan yhteinen ajanvarauspoliklinikka, joka vastaa syöpää ja veritauteja sairastavien potilaiden konsultaatioista sekä avohoidosta. Yhteistyö potilaiden hoidossa ja seurannassa on tiivistä sairaalan muiden erikoisalojen osaajien, alueen muiden sairaaloiden ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Syöpä- ja veritautien poliklinikalla 2 hoidetaan pääsääntöisesti tablettimuotoisia syöpälääkkeitä saavia potilaita ja toteutetaan tiettyjen sairauksien osalta hoitojen jälkeistä seurantaa. Edennyttä syöpää sairastaville potilaille poliklinikalla on palliatiivisen hoidon vastaanottoja (Palliatiivinen poliklinikka).

Syöpä- ja veritautien poliklinikka 3

Syöpä- ja veritautien poliklinikka on kahden erikoisalan yhteinen ajanvarauspoliklinikka, joka vastaa syöpää ja veritauteja sairastavien potilaiden konsultaatioista sekä avohoidosta. Yhteistyö potilaiden hoidossa ja seurannassa on tiivistä sairaalan muiden erikoisalojen osaajien, alueen muiden sairaaloiden ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Ajanvarausvastaanottojen lisäksi poliklinikalla toimii syöpälääkehoitoja toteuttava infuusioyksikkö. Syöpä- ja veritautien poliklinikalla 3 hoidetaan pääsääntöisesti veritauteja sairastavia potilaita. Veritautien hoitamisen lisäksi poliklinikalla ohjeistetaan ja tehdään selvitysvaiheen diagnostisia tutkimuksia.

Sädehoidon yksikkö

OYSin Sädehoidon yksikkö on ainoa sädehoitoa antava yksikkö Pohjois-Suomen alueella. Sädehoitoa käytetään syövän hoidossa joko parantavana tai oireita lievittävänä hoitona. Jokaisen potilaan hoito suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti lääkärien, fyysikoiden ja röntgenhoitajien toimesta. Hoidonsuunnittelussa käytetään apuna tietokonekuvausta ja tarpeen mukaan muita kuvantamistutkimuksia. Käytössämme ovat uusimmat hoitotekniikat, joilla sädehoito voidaan kohdistaa tarkasti halutulle alueelle ja samalla suojata ympäröiviä terveitä kudoksia.

Ulkoista sädehoitoa annetaan OYSissa neljällä sädehoitolaitteella 100-150 potilaalle arkipäivisin. Käytössä on myös laite kudoksensisäisiä sädehoitoja varten. Potilaan hoitojakson pituus vaihtelee yhdestä hoitokerrasta kahdeksaan viikkoon. Suurin osa sädehoidoista voidaan toteuttaa avohoitona. Yksikössämme tehdään jatkuvaa kehittämistyötä ja tutkimusta sekä koulutetaan uusia terveydenhuollon ja sädehoidon ammattilaisia.

OYS Syöpäkeskus hoidonsuunnittelu