OYS Syöpäkeskus

Tutkimus ja kehitys

Syöpätutkimuksilla kohti yksilöllistä syövän hoitoa

Korkeatasoisen syövän hoidon yksikön tulee tehdä syöpätutkimusta. Syöpätutkimuksella kehitettään yksikön ja henkilökunnan asiantuntijuutta joka johtaa myös laadukkaampaan syövän hoitoon. Lisäksi tutkimuksissa potilaat ovat yleensä tarkemmassa seurannassa, voivat saada uusia hoitomuotoja ennen niiden tuloa normaaliin käyttöön ja tulevat potilaat hyötyvät tutkimuksen löydöksistä.
Tutkimus on tärkeä osa Oulun Yliopistollisessa sairaalan perustoimintoja. Tutkimukset voidaan jakaa karkeasti joko seuranta- tai interventiotutkimuksiin.

Tutkimusten arviointi, hyväksyntä ja tutkimuksen seuranta

Kaikki seuranta- ja interventiotutkimukset ovat käyneet läpi tutkimuseettisen toimikunnan arvion, sekä sairaalan sisäisen arvion ja hyväksynnän ennen tutkimuksen aloittamista. Lisäksi lääketutkimukset ja osa laitetutkimuksista arvioidaan ja hyväksytään kansallisen lääkeviranomaisen (FIMEA) puolesta. Aloittamisen jälkeen tutkimuseettinen toimikunta, sekä FIMEA seuraavat tutkimuksen turvallisuutta jatkuvasti ja voivat tarvittaessa keskeyttää tutkimuksen, mikäli ilmenee huolta tutkimuspotilaiden turvallisuudesta. Näillä keinoin pyritään takamaan tutkimuspotilaiden turvallisuus.

Osallistuminen tutkimukseen

Tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista eikä kieltäytyminen tutkimuksesta estä teidän normaalia hoitoa. Lääkärin vastaanoton yhteydessä teiltä voidaan kysyä halukkuutta osallistua tutkimukseen. Voitte myös tiedustella lääkäriltänne, onko teille sopivia tutkimuksia menossa Oulun Yliopistollisessa sairaalassa.

Tutustu OYSissa käynnissä oleviin interventiotutkimuksiin

Mikäli teille on sopiva tutkimus tarjolla ja olette halukas osallistumaan tutkimukseen, annetaan teille tutkimuksen potilastiedote. Lääkärinne käy läpi kansanne tutkimuksen potilastiedotteen ja teille annetaan riittävästi aikaa tutustua siihen. Mikäli potilastiedotteen tutustumisen jälkeen olette edelleen halukas osallistumaan ehdotettuun tutkimukseen, allekirjoitatte yhdessä lääkärin kanssa potilassuostumuskaavakkeen ja saatte siitä kopion mukaan itsellenne. Mikäli tutkimus johon osallistutte on interventiotutkimus, tehdään teille usein esitutkimuksia (yleensä laborotorio-, kuvanta- ja/tai kasvainnäytetutkimuksia), jotka varmistavat teidän soveltuvuutenne tutkimukseen. Mikäli esitutkimuksissa ei ilmene tekijöitä, jotka estäisivät osallistumisenne, voidaan tutkimushoito aloittaa. Useat interventiotutkimukset ovat satunnaistettuja ja niissä ennen tutkimushoidon aloitusta tehdään potilaiden arvonta johonkin tutkimuksen hoitohaaraan. Sokkoutetuissa interventiotutkimuksissa tutkimushenkilökunta ei tiedä mitä hoitoa saatte.

Varsinkin interventiotutkimuksissa, teitä seurataan tarkasti tutkimushoidon aikana mm. vastaanottokäynnein ja laboratoriomittausten avulla.