Takaisin

Veritaudit ja verisyövät

Veritauti eli hematologinen sairaus voi olla veren ja luuytimen tai veren plasman sairaus. Osa veritaudeista on syöpäsairauksia. OYSissa veritautien diagnostiikka ja hoito toteutetaan Syöpäkeskuksessa.

Veritaudit eli hematologiset sairaudet ovat kokonaisuutena harvinaisia veren ja luuytimen tai veren plasman sairauksia. Veritauteihin lukeutuvat myös hyytymishäiriöt, jotka ilmenevät heikentyneenä veren hyytymisenä tai poikkeavana verisuonten tukostaipumuksena. Hematologisista sairauksista merkittävä osa kuuluu syöpäsairauksien piiriin, mutta eivät suinkaan kaikki. 

Veritaudin tai -syövän toteaminen eli diagnosointi vaatii tarkkoja tutkimuksia. Usein potilas hakeutuu lääkärin vastaanotolle jonkin oireen takia, kun taas toisinaan syöpä löydetään sattumalta tai syöpäseulonnoissa. Monet veritaudit todetaan sattumalöydöksenä veren poikkeavia soluarvoja selvitettäessä.

Veritautien diagnostiikka pohjautuu pääsääntöisesti laboratoriolääkärin luuydinnäytteestä antamaan lausuntoon, mutta saattaa edellyttää lisäksi luuytimen ja veren solujen muita erikoistutkimuksia. Lääkäri ottaa luuydinnäytteet vastaanottokäynnin yhteydessä paikallispuudutuksessa. Veritautien diagnostiikassa ja riskiluokituksissa käytetään myös enenevissä määrin geneettisiä tutkimuksia, joilla voidaan tunnistaa osa syövälle altistavista geenivirheistä ja näin selvittää perinnöllistä syöpäalttiutta. Potilaalla todettuja geenimuutoksia voidaan hyödyntää hoidon valinnassa ja veritaudin seurannassa. 

Syövän hoito muuttuu koko ajan yhä yksilöllisemmäksi. Syövän hoitoon voi kuulua sädehoito, lääkkeellinen hoito, kantasolusiirtohoito tai uusimpana hoitomuotona potilaan omilla geenimuunnelluilla soluilla toteutettu hoito. Syövän hoito suunnitellaan kullekin potilaalle yksilöllisesti, huolellisesti saavutettavissa oleva hyöty ja haitat punniten, potilaan toiveita kuunnellen. Lääkäri päättää hoidosta ja selvittää potilaalle valitun hoidon perusteet.  

Leikkaushoitoa ei voida käyttää kaikissa syövissä, kuten veri- ja imusolmukesyövissä, missä hoito pohjautuu solunsalpaajien ja/tai muiden syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen vaikuttavien lääkkeiden käyttöön. Moniin syöpiin on kehitetty tai on kehitteellä kohdennettuja hoitoja eli niin sanottuja täsmälääkkeitä. Täsmälääkkeiden valinta voi edellyttää geenitutkimuksia ennen syöpähoitoja.  

Verisyöpien hoitomuodot

Syöpätalo - Tietoa veritaudeista