Päihteet raskaus- ja vauvaperheaikana – perheen palvelukokonaisuus

Päihteet raskaus- ja vauvaperheaikana – perheen palvelukokonaisuus

Päihteitä käyttävä raskaana oleva henkilö, hänen puolisonsa tai vauvaperhe tarvitsee useita eri palveluita ja niiden yhteensovittamista. Raskausaikana palveluita ovat ainakin neuvola, päihde- ja riippuvuuspalvelut, erikoissairaanhoito (äitiyspoliklinikka tai HAL-poliklinikka eli raskaudenseuranta, kun huumeet, alkoholi tai lääkkeet ovat tai ovat olleet osa odottajan elämää) sekä sosiaalipalvelut, kuten aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalipalvelut tai lastensuojelu. Lisäksi perhe voi tarvita yksityisten palveluntuottajien tai kolmannen sektorin palveluita.

Eri palveluissa työskentelevät ammattilaiset tekevät yhteistyötä verkostossa, ja erityisesti raskausaikana on tärkeää sopia, kuka koordinoi palvelukokonaisuutta. 

Tämä erityisesti ammattilaisten tueksi koottu palvelukokonaisuuden kuvaus tukee päihteitä käyttävän raskaana olevan henkilön, hänen puolisonsa sekä vauvaperheen palveluiden järjestämistä. Lisäksi palvelukokonaisuus koskee niitä vanhempia, joiden päihteidenkäytöstä herää huoli raskaus- ja vauvaperheaikana. Moniammatillisen työskentelyn tarvetta tulee arvioida myös, kun vanhemmilla tai toisella vanhemmalla on aiemmin ollut päihdehäiriö. Päihteillä tässä yhteydessä tarkoitetaan alkoholin riskikäyttöä, huumausaineiden käyttöä sekä lääkkeiden väärinkäyttöä. 

Palvelukokonaisuus on koottu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueiden yhteistyöalueelle.  

Lisätietoa: