Takaisin

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut koostuvat OYS-erityisvastuualuetta palvelevasta apuvälinelainaamosta sekä ajanvaraustoiminnasta ja hengitysapuvälinelainaamosta.

Alueellinen apuvälineyksikkö tuottaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluja OYS-erityisvastuualueen asukkaille. Apuvälinepalvelut lainaavat apuvälineitä liikkumiseen ja hygieniaan aina kävelykepeistä peruukkeihin, rintaproteeseihin, sähköpyörätuoleihin ja ympäristön hallintalaitteisiin. Apuvälineet ovat osa hoidon- ja kuntoutuksen kokonaisuutta ja sisältyvät usein yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan.

Liikkumisen ja hygienian perusapuvälineiden lainaamiseen ei tarvitse lähetettä ja tällöin apuvälinelainaamoon voi saapua ilman ajanvarausta. Yksilöllisempien apuvälineiden ja hengitysapuvälineiden lainaamiseen varataan aika lääkärin lähetteen perusteella. Apuvälinetarve arvioidaan aina yksilöllisesti, asiakaskohtaisen tiimin toimesta. Erilaiset tiimit ovat erikoistuneet tiettyihin apuvälineisiin ja tarpeisiin, kuten lasten, sähköisen liikkumisen, alaraajojen ja hengityksen apuvälineisiin. Lisäksi arviointiin osallistuvat toimintaterapeutit, tekniikkatiimi ja kotikäyntitiimi.

Kaikkien apuvälineiden lainaaminen on asiakkaalle maksutonta. Apuvälineen lainaamisen maksaa esimerkiksi asiakkaan kotikunta tai vakuutusyhtiö; maksajasta on oltava todiste, kun apuvälinettä tullaan lainaamaan. Asiakas saa apuvälineen apuvälinelainaamosta tai vastaavasti hän saa maksusitoumuksen tai palvelusetelin, jolla apuvälineen voi lainata muualta. Apuvälineen saa henkilökohtaiseen käyttöön.

Apuvälineiden lainauksessa noudatetaan valtakunnallisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita. Apuvälineiden lainaamisen tavoitteena on ylläpitää tai parantaa lääkinnällisin perustein todetun sairauden, vamman tai kehitysviivästymän aiheuttamaa toimintakyvyn alenemaa, edistäen asiakkaan kuntoutumista ja ehkäisten toimintakyvyn heikentymistä.

Kuntoutumistalo - Apuvälineet