Takaisin

Ammatillinen kuntoutusneuvonta

Ammatillinen kuntoutusneuvonta auttaa työikäisiä, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ohjauksen tavoitteena on parantaa työllistymisen, työhön paluun ja työssä jatkamisen edellytyksiä.

Ammatillisen kuntoutuksen ohjauksessa selvitetään kuntoutettavan toiveet ja tavoitteet sekä vahvuudet työelämää ajatellen. Tutkittavia informoidaan ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisuudesta esimerkiksi työeläkkeeseen nähden. Osana ammatillista kuntoutusohjausta tehdään suunnitelma soveltuvasta opiskelu- tai työalasta, hakukelpoisuuden selvittäminen, haussa avustaminen ja työllistymisnäkökulmien miettiminen. Ammatilliseen kuntoutusohjaukseen kuuluu yhteistyön suunnittelu asiakkaan läheisten, sosiaalitoimen, hoitavan lääkärin ja te-toimiston kanssa. Tämän suunnitelman pohjalta kootaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen verkosto kuntoutumisen tueksi. Erityisiä ammatilliseen kuntoutusohjaukseen kuuluvia osa-alueita ovat työkyvyn arviointi, työhön palaamisen toteuttamisen suunnittelu ja työssä pärjäämiseen liittyvä arviointi ja suunnittelu.

Lääkärit voivat tehdä lähetteen suoraan ammatilliseen kuntoutusneuvontaan tai poliklinikan sisällä selvitellään vain ammatillisen kuntoutuksen asioita.

Terveyskylä - Kuntoutumistalo - Ammatillinen kuntoutus