OYS Geriatrian ja yleislääketieteen keskus

Yleislääketieteen keskus

Yleislääketieteen keskus tarjoaa akuuttisairaanhoitoa äkillisesti sairastuneille aikuisille. Keskuksen osastoilla on käytössään laajempi tutkimus- ja laboratoriopalveluvalikoima kuin perustason akuuttiosastoilla. Keskuksen osastot toimivat päivystysyksiköiden välittömässä läheisyydessä. Erityisosaaminen painottuu potilaiden äkillisen sairauden tutkimiseen ja hoitoon huomioiden samalla potilaan muut sairaudet, toimintakyvyn ennen akuuttia sairastumista sekä potilaan ja hänen läheistensä voimavarat. Lisäksi osastoilla on päihdelääketieteen, kuntoutuksen ja saattohoidon erityisosaamista. Tavoitteena on, että potilas saavuttaa mahdollisimman pian akuuttia sairastumista edeltäneen toimintakykynsä. Potilaan hyvän hoidon lähtökohtana on yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoitotyö.

Osastoillamme hyväkuntoiset potilaat kertovat voinnistaan ensisijaisesti itse omaisille. Heikkokuntoisten tai muistisairaiden kohdalla tietoja annetaan yhdelle lähiomaiselle potilaan toiveiden mukaan. Toivomme potilaan ja omaisten sopivan keskenään, kuka omaisista toimii yhdyshenkilönä osaston suuntaan, ja välittää puolestaan tiedon muille potilaan läheisille. Toivomme myös yhdyshenkilön varmistavan, että hänen puhelinnumeronsa on kirjattu potilaan yhteystietoihin.

Palvelupaikkojen yhteystiedot

Yleislääketieteen keskus, Oulu

Yleislääketieteen keskus, Raahe

Yleislääketieteen keskus, Kuusamo