OYS Geriatrian ja yleislääketieteen keskus

Geriatrikeskus

Geriatrikeskuksessa hoidetaan akuutisti sairastuneita iäkkäitä. Erityisosaamistamme on kokonaisvaltainen geriatrinen arvio ja siihen perustuva kokonaishoitosuunnitelman laatiminen. Kuntouttava hoitotyö, sekavuuden- ja kaatumisten ehkäisy ovat perustyökalujamme. Potilaita hoitaa yksiköissämme moniammatillinen tiimi. Kohderyhmäämme ovat yli 75-vuotiaat kotona asuvat iäkkäät, joilla on toimintakyvyn tai muistin haasteita. Nuorempia, 65–74-vuotiaita, voidaan hoitaa Geriatrikeskuksessa tapauskohtaisen harkinnan perusteella, jos potilas kokonaistilanteen perusteella soveltuu geriatrisen hoidon piiriin. Hoidossa tavoittelemme mahdollisimman hyvää toimintakykyä ja elämänlaatua.

Osastoillamme hyväkuntoiset potilaat kertovat voinnistaan ensisijaisesti itse omaisille. Heikkokuntoisten tai muistisairaiden kohdalla tietoja annetaan yhdelle lähiomaiselle potilaan toiveiden mukaan. Toivomme potilaan ja omaisten sopivan keskenään, kuka omaisista toimii yhdyshenkilönä osaston suuntaan, ja välittää puolestaan tiedon muille potilaan läheisille. Toivomme myös yhdyshenkilön varmistavan, että hänen puhelinnumeronsa on kirjattu potilaan yhteystietoihin.

Palvelupaikkojen yhteystiedot

Geriatrinen kuntoutusosasto

Geriatrinen akuuttiosasto

Geriatrinen tutkimus- ja arviointiyksikkö

Intiön psykogeriatrinen arviointiyksikkö