FinCCHTA

Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA
PL 10, 90029 OYS

fincchta@ppshp.fi

Takaisin arviointeihin

Suvanto Care -turvapalvelu

Voimassa: 01.2025

Tietoa tuotteesta

Suvanto Care -turvapalvelu on digitaalinen alustaratkaisu, jonka avulla välitetään reaaliaikaista tietoa ja hälytyksiä hoitajille ja läheisille kotona asuvan ikäihmisen hyvinvoinnista. Palvelu tarjoaa myös viestintäkanavan läheisten ja ammattilaisten välille.
Ammattilainen voi tarkastella reaaliaikaista tietoa verkkoselaimen tai palveluun kuuluvan sovelluksen kautta. Läheinen voi tarkastella tietoja palveluun liittyvän mobiilisovelluksen avulla. Alustaratkaisuun voidaan liittää paikantava turvapuhelin, videoneuvotteluyhteys ja lääkemuistuttaja sekä erilaisia antureita ja etämittauslaitteita. Palvelua voidaan laajentaa skaalautuvasti erilaisilla sensoreilla ja esimerkiksi älylukolla.

Tämä arviointi kohdistuu pelkästään Suvanto Care -palvelun alustaratkaisuun. Valmistajan ilmoituksen mukaan alustaratkaisu ei ole lääkinnällinen laite, joten sitä ei tule käyttää lääkinnällisille laitteille määritellyissä käyttötarkoituksissa. Palveluun liitettävät erillislaitteet ovat CE-merkittyjä. Ne eivät ole mukana tässä arvioinnissa.

Palvelua tarjotaan Suvanto Care palveluna ja Elisa Digihoiva -palveluna, ja sen toteutuksesta vastaa Suvanto Care Oy.

Lisätietoja

Käyttökieli
  • Ruotsi
  • Suomi
Kanta-liityntä
  • Omatietovaranto
Valmistaja/Jakelu Suomessa
Suvanto Care Oy
https://www.suvantocare.fi/

Arvio 8.1.2022

Tuote täyttää arviointikriteerit osittain

Suvanto Care -turvapalvelu sopii kotona asuvan asiakkaan voinnin seurantaan ja turvallisuuden varmistamiseen. Se mahdollistaa yksilöllisen laitekokonaisuuden rakentamisen ja etäpalvelujen käytön. Palvelu soveltuu palvelutarpeen arviointiin ja kotihoidon palvelu-kokonaisuuden kehittämiseen.

Tutkimuksellinen näyttö tuotteen vaikuttavuudesta asiakkaan vointiin on vielä niukkaa. Tutkimuksellinen näyttö palvelun tuottamasta taloudellisesta hyödystä on riittävää.

Arvio perustuu yrityksen antamaan tietoon.

Arvioinnin osa-alueet

Tulostettava muoto