Hoitotyö

Hoitotyön palvelut ja kehittäminen

 

Hoitotyön ammattilaisten tehtävänä on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja potilaillemme lisäämällä väestön terveyttä, elinvuosia ja hyvinvointia, turvaamalla laadukkaat hoitotyön menetelmät sekä edistämällä näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja opetusta. Työskentely nopeasti uudistuvassa toimintaympäristössä edellyttää hoitotyöntekijöiltä korkeatasoista osaamista sekä jatkuvaa ammatillista kasvua ja kehitystä.
Visionamme on toimia alueellisesti vetovoimaisena edelläkävijänä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä toimivana asiantuntijaverkostona, jonka toiminta on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa sekä jatkuvaan parantamiseen ja uudistumiseen pyrkivää.

Hoitotyön tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti ja avoimesti tunnuslukujen avulla, jotka liittyvät hoitotyön johtamiseen, hoidon laatuun ja turvallisuuteen, talouteen, potilastyytyväisyyteen ja henkilöstöresurssien käyttöön sekä hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen tuloksellisuuteen.

Linkit

Tutkijoille

HOTUS

Ajankohtaista

Hoitotyön tutkimusklubitoiminta vuonna 2023