Lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunto

Lausunnon hakeminen

Lääketieteelliseen tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja joka lisää tietoa terveydestä ja sairaudesta, tarvitaan lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunto.

PPSHP:n alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta antaa lausuntoja OYS-erityisvastuualueella tehtävistä lääke- ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain piiriin. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Tutkimuseettinen toimikunta myös seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan.

Tutkimuseettisen toimikunnan antama lausunto on aina ennakkoarvio tutkimussuunnitelmasta.

Tutkimuksen voi aloittaa vasta, kun sillä on tutkimuksen luonteesta riippuen:

 • tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen lausunto ja
 • mahdolliset tarvittavat viranomaisluvat ja
 • sen organisaation tutkimuslupa, jossa tutkimus toteutetaan.

Voit hakea PPSHP:n tutkimuslupaa, kun tutkimuksella on tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen lausunto ja mahdolliset tarvittavat viranomaisluvat.

Lausuntohakemuksen yleiset ohjeet

 • Käytä ajantasaisia lomakkeita ja toimikunnan malliasiakirjoja. Löydät ne kohdasta Lausuntohakemukseen liitettävät asiakirjat ja selvitykset.
 • Toimita liitteet suomenkielisinä. Tutkimussuunnitelma ja Tutkijan tietopaketti (IB) voivat olla englanniksi.
 • Liitä hakemukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet ja selvitykset erillisinä pdf-tiedostoina.
 • Tarkista, että tutkimuksen nimi ja muut tiedot on esitetty yhdenmukaisesti kaikissa asiakirjoissa.
 • Numeroi ja versioi hakemuksen liitteet sekä nimeä ne asiakirjaa kuvaavalla suomenkielisellä nimellä.
 • Älä käytä asiakirjojen nimissä erikoismerkkejä, kuten esim. sulkumerkkejä.
 • Allekirjoita hakemus (sähköinen allekirjoitus käy).
 • Lähetä hakemus ja sen liitteet sähköpostitse: eettinentoimikunta(at)ppshp.fi
  PPSHP:n ulkopuolelta on mahdollista lähettää sähköpostia turvapostina: https://turvaposti.ppshp.fi/

Yhteystiedot lausuntohakemusasioissa

 • eettinentoimikunta(at)ppshp.fi
 • Tutkimuskoordinaattori Katja Riipinen, puh. 08 315 4680, 050 448 4955

Lausuntohakemuksen laatiminen

Tiedoksi toimikunnalle