Toiminta ja talous

Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman, käyttösuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelusta, hoitaa kirjanpitolain ja perussopimuksen edellyttämät laskentatoimen tehtävät sekä tuottaa sairaanhoitopiirin ja muiden asiakkaiden tarvitsemat toimintaa ja taloutta kuvaavat raportit. Toimialue​ vastaa myös kunta- ja yleislaskutuksesta sekä asiakasmaksuista ja niiden perinnästä. Talouspalvelut vastaa myös sairaanhoitopiirin maksuvalmiuden turvaamisesta, rahoituksesta sekä konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ohjauksesta.