Tietosuoja

Tutkimusrekisterit 

Kaikki tieteellinen tutkimus on luvanvaraista. Potilasrekisterissä olevia tietojasi voidaan käyttää yleisen edun mukaista rekisteritutkimusta varten, joka perustuu lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta​ käytöstä. Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus voi olla tietojesi käsittelyperusteena myös sellaisessa tieteellisessä tutkimuksessa, johon osallistumisesta olet antanut tietoisen suostumuksesi.

Alta löydät linkit laajempaan tutkimusrekisteriselosteeseen ja tietopyyntölomakkeisiin.

siirry tietosuoja- ja rekisteriselostelistaukseen

Siirry lomakkeisiin

Rekisteröidyn oikeudet

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen perusteella, rekisteröidyn oikeudet ovat pääsääntöisesti:

  • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
  • oikeus saada pääsy tietoihin*
  • oikeus oikaista tietoja*
  • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä*
  • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä*
  • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustett a
  • oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille (yhteytiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi)

*Näistä oikeuksista voidaan laissa säädetyllä tavalla tarvittaessa poiketa tutkimuksen toteuttamiseksi.

Lähetä oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tutkimuksen rekisterinpitäjälle. Tutkimusrekistereitä, joissa rekisterinpitäjä on PPSHP, koskevat allekirjoitetut lomakkeet voit toimittaa lomakkeessa näkyvään postiosoitteeseen. Muut vapaamuotoiset pyynnöt oikeuksiesi käyttämiseksi voi toimittaa osoitteella: PPSHP/Arkisto, PL 10, 90029 OYS​

Lisätietoja

​Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa antaa kunkin tutkimuksen yhteyshenkilö tai vastuullinen tutkija. Voit myös tarvittaessa olla yhteydessä PPSHP:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteseen: tietosuoja@ppshp.fi.

Löydät tietoa rekisteröidyn oikeuksista myös tietosuojavaltuutetun sivuilta osoitteesta: www.tietosuoja.fi.