Tietosuoja

​​​​​​Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden rekisteri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) toimii harjoittelupaikkana sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. PPSHP:n ja opiskelijan välistä harjoittelusuhdetta koskevat tiedot tallennetaan loogiseen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja harjoittelijoiden henkilörekisteriin (jatkossa sote- opiskelijarekisteri), jonka rekisterinpitäjä on PPSHP. Sote-opiskelijarekisteri koostuu useasta osarekisteristä. Ko. henkilörekisterin rekisteröityjä ovat henkilöt, joilla on PPSHP:n kanssa voimassa oleva tai päättynyt harjoittelujakso.

Seuraavassa kuvataan, miten PPSHP käsittelee henkilötietojasi, mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi ja miten voit niitä toteuttaa. Alta löydät myös linkit laajempaan henkilöstörekisteriselosteeseen ja henkilötietopyyntölomakkeisiin.

siirry tietosuoja- ja rekisteriselostelistaukseen

Siirry lomakkeisiin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojesi käsittely perustuu sinun ja PPSHP:n välisen harjoittelujakson täytäntöönpanoon ja ylläpitoon sekä PPSHP:n lainsäädännöllisten oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseen harjoittelupaikan tarjoajana. Opiskelijan tai harjoittelijan henkilötietojen käsittely on tarpeen opiskelujakson hallinnoinnin toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme sinusta ainoastaan välttämättömiä ja tarvittavia tietoja. Tarpeellisia käsiteltäviä henkilötietoja ovat muun muassa nimesi, henkilötunnuksesi, opiskelijanumerosi, oppilaitoksesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja tiedon opintojesi vaiheesta.

Rekisterin tietolähteet

Kaikki tarvittavat henkilötiedot saadaan sähköisen järjestelmän kautta oppilaitoksilta sekä suoraan oppilaitoksilta tai sinulta itseltäsi.

Henkilötietojen käyttö ja suojaaminen

Henkilötietojesi käsittely perustuu niitä käsittelevän henkilön työtehtävien hoitamiseen, muut ovat lähtökohtaisesti sivullisia tietoihisi nähden. Tietojesi käsittelyyn ovat oikeutettuja vain määritellyt PPSHP:n työntekijät ja sopimuksella valtuutetut henkilötietojen käsittelijät.

Henkilötietojasi käsitteleviä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Tietojesi käsittelyä ohjaa PPSHP:n tietoturva- ja tietosuojaohjeisto. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Digitaaliseen aineistoon pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa opiskelijan/harjoittelijan harjoittelusta vastaavien toimesta. Tietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittely PPSHP:n lukuun

PPSHP:n ja ulkopuolisen palveluntarjoajan (esim. ostopalvelutilanteet) välisen sopimuksen perusteella tietojasi voidaan siirtää henkilötietojen käsittelijän roolissa toimivalle palveluntarjoajalle tai palveluntarjoaja voi käsitellä niitä teknisen käyttöyhteyden kautta. Tällöin kyse ei ole tietojen luovutuksesta. Tietojärjestelmien toimittajat voivat esimerkiksi käsitellä henkilötietojasi liittyen heille kuuluviin tehtäviin, kuten käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien hallinnointiin. Ostopalvelutilanteissa varmistetaan kirjallisin sopimuksin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön ja PPSHP:n ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät ja luovuttaminen

Henkilötietojasi luovutetaan ainoastaan oppilaitokselle sekä sinulle itsellesi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietosi hävitetään asiamukaisesti lakien edellyttämän säilytysajan jälkeen. Säilytysaikaa voidaan pyynnöstäsi jatkaa, mikäli tähän on riittävä perustelu (esimerkiksi jatko-opiskelu).

Oikeutesi henkilöstörekisterissä oleviin tietoihisi

Lisäksi​

Erityislainsäädännöstä ja käsittelyperusteesta johtuen seuraavia tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä oikeuksia ei välttämättä voida toteuttaa tai ne vaativat tapauskohtaista harkintaa:

  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustamisoikeus
  • oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, profilointi mukaan luettuna

Jos epäilet henkilötietojesi väärinkäyttöä, voit pyytää asiasta selvityksen ottamalla yhteyttä PPSHP:n tietosuojavastaavaan.

Lisätietoja

Henkilörekisterin vastuuhenkilö
PPSHP:n hallintoylihoitaja
Puhelin: 0405085943

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Postiosoite: Tietosuojavastaava, PL 10, 90029 OYS
Sähköposti: tietosuoja@ppshp.fi
Puhelin: 08 315 2011 (vaihde)​