Tietosuoja

​​Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), jota sovelletaan täysimääräisenä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetuksella turvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä luonnollisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on toiminnassaan velvollinen noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyä ohjaa lisäksi kansallinen yleis- ja erityislainsäädäntö. PPSHP:ssä huolehditaan, että asiakkaita, potilaita, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä koskevien henkilötietojen käsittely on vastuullista ja tietosuojaa koskevan sääntelyn mukaista.  

PPSHP:n eri henkilörekistereissä rekisteröityjä ovat esimerkiksi potilaat ja työntekijät. Tietosuoja-asetuksessa säädettyjä rekisteröityjä koskevia oikeuksia ovat muun muassa pääsy itseä koskeviin tietoihin, oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus saada tiedot poistetuksi. PPSHP:n tehtävä ja toiminta perustuvat kansalliseen erityislainsäädäntöön, eikä siten kaikki ​tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet ole sellaisinaan sovellettavissa tai ne vaativat tapauskohtaista arviointia. 

Potilasasiakirjapyynnöt, henkilötietojen tarkastuspyynnöt ja henkilötietojen oikaisuvaatimukset tehdään sähköisesti tai tulostettavilla lomakkeilla. Potilashallinnollinen kirjaamo kirjaa pyynnöt ja ohjaa ne eteenpäin käsittelyyn.

SIIRRY ASIAKIRJAHALLINNON PALVELUIHIN

PPSHP:n Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan tavoittaa maanantaista perjantaihin kello 9-15. Huomioithan, että sähköposti on tarkoitettu vain yleisiä kysymyksiä ja neuvontaa varten. Lokitietoja koskevat pyynnöt ja muut tietosuojaa koskevat selvityspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: PPSHP/Arkisto, PL 10, 90029 OYS.​

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan Pohjois-Pohjanmaan tietosuoja- ja rekisteriselosteisiin. Linkin takaa löytyy muun muassa potilas-, asiakas-, henkilöstö- ja tutkimusrekisterit, Biopankin ja ensihoidon rekisterit, sopimuspalveluntuottajien tietosuojaselosteet ja muita materiaaleja.

siirry tietosuoja- ja rekisteriselostelistaukseen