Strategia

Sairaanhoitopiirin valtuusto on vahvistanut sitoviksi strategisiksi tavoitteiksi seuraavat mittarit: 

Potilaslähtöisyys 

  • lähetteen käsittelyaika on alle 21 vuorokautta 
  • ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa 
  • hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa 

Tuloslaskelma 

  • toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti 
  • jäsenkuntalaskutus toteutuu talousarvion mukaisesti 
  • toimintamenot yhteensä toteutuvat talousarvion mukaisesti 
  • tilikauden tulos on vähintään suunnitellun mukainen 

Investoinnit 

  • investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosan mukaisesti 

Lainakanta 

  • lainakannan netto-osuuden muutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti 

Toiminta- ja taloussuunnittelu valmistellaan omistajaohjauksen strategisten linjausten mukaisesti sopimalla työnjaosta ja taloudellisista resursseista. Sairaanhoitopiirin talouden johtamisessa sitoudutaan vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamiseen. Toiminnan johtamiseen asetetaan tulosaluekohtaiset strategiasta johdetut tavoitteet.