Organisaation toiminta

Viralliset ilmoitukset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Julkaisemme  sairaanhoitopiirin viralliset ilmoitukset, valtuuston kokousilmoitus ja -kutsut sekä toimielinten pöytäkirjojen nähtävilläolon ja muiden viranomaisten, kuten hallinto-oikeuden päätöksiä.

Kokousten pöytäkirjat julkaistaan ilmoituksessa mainittuna päivänä.

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja kuntalaisten katsotaan saaneen päätöksistä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Virallinen ilmoitustaulu

Alhaalta valikosta löydät esimerkiksi uusimmat esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, hankintapäätökset sekä työpaikkailmoitukset, josta löytyvät muun muassa hoitohenkilökunnan ja lääkärien avoimet työpaikat.