Organisaation toiminta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uudessa, jatkuvasti päivittyvässä strategiassa korostuvat:

  • asiakaslähtöisyys
  • toiminnan turvaaminen yhteiskunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutosvaiheessa
  • integraatiokehityksen vahvistaminen
  • henkilökunnan osaamisesta ja riittävästä osaamispääomasta huolehtiminen
  • uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen