Organisaation toiminta

Sairaanhoitopiirin säännöt

​​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kuntayhtymän toiminnassa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, joissa säädetään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja viranhaltijaorganisaatiosta.