Kehittäminen

OYSin perusterveydenhuollon yksiköllä on kolme ydintehtävää:

  1. Perusterveydenhuollon näkökulman edustaminen erikoissairaanhoidossa
  2. Yleislääketieteen jatko- ja täydennyskoulutus
  3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen