Takaisin

Tietopyynnöt arkisto- ja suunnitteluyksikköön ja Oulaskankaan arkistoon

Asiakirjahallinto vastaa muun muassa potilasasiakirjojen ja henkilörekisterien hallinnasta ja ylläpidosta. Yhteyttä voivat ottaa niin potilaat, viranomaiset kuin organisaatiot.

Palvelut potilaille

Arkisto- ja suunnitteluyksikköön sekä Oulaskankaan sairaalan arkistoon voi ottaa yhteyttä, jos potilas haluaa tarkistaa, oikaista tai poistaa omat tietonsa sairaanhoitopiirin asiakas- ja potilasrekisteristä. Vainajan lähiomaiset voivat pyytää vainajan tietojen luovuttamista, oikaisua tai poistamista. Potilas saa asiointiin liittyvää neuvontaa arkisto- ja suunnitteluyksikön puhelinpalvelusta arkisin kello 8 – 15.45.​

Henkilörekisteritietojen oikaisua tai tarkistusta, vainajan tietoja tai valtakirjaa voi pyytää asiakirjahallinnolle lähetettävällä lomakkeella. Linkki lomakkeisiin löytyy alempaa sivulta.

Sähköisellä potilasasiakirjapyynnöllä voi pyytää PPSHP:n potilasrekisteriin tallennettuja omia potilastietoja. Potilasasiakirjapyynnön tekeminen sähköisesti edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Sähköisessä asioinnissa potilasasiakirjapyyntöä ei voi tehdä toisen henkilön puolesta. Potilasasiakirjat toimitetaan postitse. Kuvantamistutkimuksien tallentaminen cd-/dvd-levylle maksaa 16 euroa  / tallennuskerta.

Ohje Sähköisen potilasasiakirjapyynnön täyttämiseksi

SIIRRY POTILASASIAKIRJAPYYNNÖN TEKEMISEEN

Palvelut viranomaisille ja organisaatioille

Viranomaiset ja organisaatiot voivat toimittaa pyynnöt salatulla sähköpostilla osoitteeseen arkisto(at)ppshp.fi.​ Salattua sähköpostia voi lähettää käyttämällä turvapostisiv​ustoa.  ​

Viranomaisten ja organisaatioiden potilasasiakirjapyynnöissä on oltava seuraavat vähimmäistiedot: Pyytäjän nimi, organisaatio, yhteystiedot, pyynnön syy tai lakiperuste, potilaan mahdollinen suostumus sekä pyydettyjen tietojen yksilöinti. Pyynnössä tulee olla pyytäjän allekirjoitus ja nimenselvennös. Myös vahva sähköinen allekirjoitus käy.​

Siirry tästä turvapostiin

Lisätietoa

Asiakirjahallinto

Puhelinpalvelu asiakkaille:
08 315 4391

Avoinna arkisin kello 8 – 15.45.

Postiosoite:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Asiakirjahallinto,
PL 10, 90029 OYS

Tietopyyntölomakkeet