Oulaskankaan sairaala

Potilaille ja asiakkaille

Palvelupisteet

Tältä sivustolta löydät listan palvelupisteistämme eli osastoistamme, poliklinikoistamme ja muista potilaita hoitavista yksiköistämme. Jokaisen palvelupisteen oheesta löydät kuvauksen toiminnasta ja yhteystiedot, kuten käyntiosoitteen ja puhelinnumeron.

Keuhkosairauksien poliklinikka

Hoidamme pääasiallisesti astma-, keuhkoahtaumatauti-, keuhkokuume-, keuhkosyöpä-, keuhkofibroosi- ja sarkoidoosipotilaita sekä erilaisia pölykeuhkosairauksia. Teemme keuhkojen toimintakokeita, metakoliinialtistuskokeita ja keuhkoputkien tähystyksiä.

Potilaat käyvät poliklinikalla erilaisissa lääkeinhalaatioissa ja koivu-/timoteiallergiset astma- / nuhapotilaat saavat siedätyshoitoa. Sairaanhoitajat ohjaavat potilasta sairautensa hoidossa, lääkehoitoon liittyvissä asioissa ja tutkimuksiin valmistautumisessa.

Unipoliklinikka toimii keuhkopoliklinikan yhteydessä. Potilaat tulevat lähetteellä uniapnealaitehoidon aloitukseen perusterveydenhuollossa tehtyjen tutkimusten perusteella. Sairaanhoitaja sovittaa hengitysmaskin ja ohjaa CPAP-laitteen käytön potilaalle. Käytössämme on uniapneapotilaan digihoitopolku, johon potilas liitetään ajanvarauksen yhteydessä.

Kirurgian poliklinikka

Palvelemme ortopedian ja traumatologian, urologian, gastrokirurgian ja yleiskirurgian erikoisaloilla.
Kirurgian poliklinikalla toimii vatsakeskuksen avohoidon yksikkö, jossa on urologin ja gastrokirurgin vastaanotto. Urologin poliklinikalla myös uroterapeutti ohjaa potilaita yksilöllisesti virtsaelinten toimintahäiriöiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Tekonivelpoliklinikalla potilaat käyvät leikkaustarpeen arvioinnissa ja tekonivelleikkaukseen tulevat potilaat käyvät leikkausta edeltävällä arviointi- ja ohjauskäynnillä.
Käytössämme on tekonivelpotilaan digihoitopolku, johon potilas liitetään ajanvarauksen yhteydessä.

Poliklinikalla sairaanhoitajat ohjelmoivat potilaille suunnitellut tutkimukset ja hoitotyössä korostuu leikkausta edeltävä potilaan ohjaus.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka

Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla hoidamme nenän tukkoisuusongelmia, nenän ja sivuonteloiden tulehdussairauksia, korvavaivoja, kuorsausta, nielu- ja kitarisoista aiheutuvia vaivoja, äänen käheyttä, pään ja kaulan alueen ihomuutoksia, huimausta ja kuuloon liittyviä ongelmia.
Hoitotyössä korostuu potilaan ohjaaminen. Sairaanhoitajat ohjelmoivat potilaille suunnitellut tutkimukset ja ajanvaraukset. Poliklinikalla työskentelee myös audionomeja, jotka tekevät kuulontutkimuksia, säätävät kuulokojeita, ohjaavat potilaita ja omaisia sekä opastavat kuulolaiteasioissa.

Lasten poliklinikka

Lasten poliklinikka on erikoistunut alle 16- vuotiaiden allergisten sairauksien sekä astman diagnostiikkaan ja hoitoon. Teemme siedätyshoitoja sekä huolehdimme myös varhain kotiutuneiden vastasyntyneiden seurannoista. Meillä on vahvaa kokemusta vastasyntyneiden eri ongelmien hoitamisesta.

Vieripoliklinikalle tullaan pääasiassa synnytyssairaalan lähetteellä, mutta myös terveydenhoitajat voivat tarvittaessa ohjata imeväisiä lisäselvittelyihin esim. keltaisuuden vuoksi. Vieripoliklinikan toiminnasta vastaavat arkisin lastenpoliklinikan hoitajat ja viikonloppuisin (virka-aikaan) yhteispäivystyksen kätilöt.

Naisten poliklinikka

Naisten poliklinikalla tutkimme ja hoidamme erilaisia gynekologisia sairauksia kuten vuotohäiriöitä, virtsan pidätyskyvyn ongelmia, kohdun, virtsarakon tai peräsuolen laskeumia, keskenmenopotilaita ja alkuraskauden keskeytyspotilaita.

Poliklinikalla tehdään pieniä toimenpiteitä kuten kohdun limakalvon lämpöhoitoa, kohdun ja kohdun suun tähystyksiä. Naisten poliklinikalla hoidetaan myös raskaana olevia ja poliklinikan yhteydessä toimii raskausdiabetespoliklinikka.

Naisten poliklinikalla työskentelee sekä sairaanhoitaja että kätilö. Hoitotyössä korostuu potilaan ohjaus. Hoitajat ohjelmoivat potilaille suunnitellut tutkimukset ja ajanvaraukset. Diabeteshoitajan vastaanotolla raskausdiabetespotilaat saavat yksilökohtaista ohjausta.

OYS:n synnyttäjien vastaanotto on auki ympäri vuorokauden.

Sisätautien poliklinikka

Sisätautien poliklinikalla hoidamme diabetespotilaita sekä potilaita, jotka sairastavat sydän- ja verisuonisairauksia, vatsa- ja suolistosairauksia, munuaissairauksia sekä kilpirauhas-sairauksia.

Teemme sydämen toiminnan perustutkimuksia, kuten rasitus -EKG tutkimus, sydämen EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti eli Holter-tutkimus ja sydämen ultraäänitutkimus.

Diabeteshoitajan vastaanotolla aikuisten diabeetikkojen insuliinipumppuhoito aloitetaan ja diabeetikot saavat yksilöllistä ohjausta sairautensa hoitoon.

Dialyysi

Dialyysiyksikössämme annamme munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille hemodialyysi- ja hemodiafiltraatiohoitoa. Dialyysiyksikössämme on 6 hoitopaikkaa, joista 1 hoitopaikka on yhden hengen huoneessa.

Potilaat käyvät hoidossa yleensä 3 kertaa viikossa 4-5 tuntia kerrallaan. Suunnittelemme hoidon yksilöllisesti potilaan kanssa. Hoidon aikana annamme potilasohjausta ja tarvittaessa otamme verikokeita ja konsultoimme lääkäriä. Tarjoamme myös vierailudialyysejä.

Päiväkirurgia

Sairaalamme suunniteltuun leikkaukseen tulevat potilaat ilmoittautuvat päiväkirurgian osastolla, jossa sairaanhoitaja ja kirurgi haastattelevat potilaan ja sairaanhoitaja tekee tarvittavat leikkausvalmistelut. Anestesiahoitaja hakee potilaan vuorollaan leikkaukseen. Potilaat siirtyvät leikkauksen jälkeen heräämöstä hoitoon vuodeosastolle tai päiväkirurgian osastolle. Päiväkirurginen potilas kotiutuu voinnin mukaan aikaisintaan kahden tunnin kuluttua leikkauksesta seurannan ja ohjauksen jälkeen. Potilaalla täytyy olla saattaja kotiin lähtiessä ja kotona aikuinen seurana seuraavaan päivään. Joskus potilaan vointi edellyttää jäämistä sairaalaan tai siirtymistä oman paikkakunnan terveyskeskukseen yön yli.

Leikkausosasto

Leikkausosastolla hoidamme ortopedian, vatsaelinkirurgian, urologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä naistentautien erikoisalojen potilaita. Meillä on 6 leikkaussalia ja käytössämme on uusi välinehuoltokeskus.

Potilaat tulevat leikkaukseen päiväkirurgian osaston kautta. Potilaat hoidetaan heräämössä, kunnes ovat valmiita siirtymään jatkohoitoon vuode- tai päiväkirurgian osastolle. Leikkausosastolla on ympärivuorokautinen päivystys.
Ortopedia on suurin erikoisalamme. Vuosittain sairaalassamme tehdään liki 900 polven ja lonkan tekonivelleikkausta.

Päiväsairaala

Päiväsairaalan toimenpidehuoneessa teemme sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikoiden potilaille mahalaukun- ja paksunsuolentähystyksiä, keuhkoputken tähystyksiä sekä urologian potilaille virtsarakon tähystyksiä. Päiväsairaalan valvontahuoneessa potilaita seurataan keuhkoputken tähystyksen jälkeen ja tulehduksellista suolistosairautta sairastavat potilaat saavat meillä lääkeinfuusioita.

Kirurgian osasto

Osastollamme on 18 potilaspaikkaa ja 5-paikkainen valvontahuone. Hoidamme ortopedian ja traumatologian, urologian, gastrokirurgian ja yleiskirurgian erikoisalojen potilaita.

Potilaat tulevat osastolle hoitoon ja kuntoutukseen pääsääntöisesti leikkauksen jälkeen. Päivystyksen kautta tulee myös erikoisalojemme potilaita hoitoon toimenpiteiden valmistelua ja lisätutkimuksia varten. Osastolla käy myös haavapotilaita kirurgin arvioinnissa ja haavahoidossa. Vahvaa osaamistamme on polven ja lonkan tekonivelleikkauspotilaiden hoito ja kuntoutus leikkauksen jälkeen tiiviissä yhteistyössä fysioterapeuttiemme kanssa.

Sisätautien ja keuhkosairauksien osasto

Osastollamme on 18 potilaspaikkaa ja 4-paikkainen sydänvalvonta. Sydänvalvonnassa hoidetaan jatkuvaa seurantaa vaativia potilaita (mm. hengitys-vajaus-, rintakipu-, sydämen rytmihäiriöpotilaita) sekä tehdään sydämen rytminsiirtoja. Potilaan sydämen jatkuva rytminseuranta on mahdollista myös vuodeosastolla. Lisäksi osastollamme tehdään sydämen ultraäänitutkimuksia.

Tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on sydän- ja verisuonisairauksia, keuhkosairauksia, vatsaelin sairauksia, infektioita sekä laaja-alaisesti myös muita sisätauteja. Potilaat tulevat osastolle pääosin sairaalan yhteispäivystyksen kautta.

Oulaskankaan psykiatrinen yksikkö, Nuorisopsykiatrinen tukitalo

Oulaskankaan psykiatriseen yksikköön kuuluva Nuorisopsykiatrinen tukitalo toimii tiistaisin ja torstaisin klo 8-16. Tukitalo tarjoaa palveluja 13-22-vuotiaille, joiden psyykkinen oireilu vaatii erityistä tukea. Tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten laitoshoidon tarvetta ja syrjäytymistä sekä tarjota tiivistä tukea nuoren siirtyessä sairaalasta avohoitoon.

Oulaskankaan psykiatrinen yksikkö, osasto 76

Oulaskankaan psykiatrinen yksikkö on 12-paikkainen avo-osasto. Yksikössä toteutetaan tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta osastohoitona, polikliinisesti tai päiväkäynteinä. Hoidon aiheina voi olla elämäntilanteen kriisi, mielialahäiriö tai psykoosi.