Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutus

Tältä sivulta löydät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutuksia, työvälineitä ja toimintamalleja tukemaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tekemää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Terveyden edistämisen koulutukset

Järjestämme puolivuosittain seminaareja terveyden edistämisen ajankohtaisista aiheista. Seminaarit ovat yleensä Oulussa ja niihin on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Syksy 2022

Hyvä ​​elämä, mie​​​lekäs arki,
Pohjois-Pohjanmaan elintapaverkoston -seminaari

keskiviikko 21.9.22 klo 11.30-15.15 Pudasjärven Hyvän olon keskus, Kurkisali

Tervetuloa yhteiseen verkostotapahtumaan Pohjois-Pohjanmaalla. Tapahtuma on eri toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestämä ja sen tavoitteena on antaa vinkkejä hyvään arkeen ja mielekkääseen elämään. Seminaari on tarkoitettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa työskenteleville sekä yhdistyksissä toimiville henkilöille, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Seminaari on maksuton ja se toteutetaan paikan päällä Pudasjärven Hyvän olon keskuksessa ja myös etäyhteydellä.

Tutustu Omaolo.fi sähköiseen terveystarkastukseen ja tee itselle Omaolon terveystarkastus ennen seminaaria.

Ilmoittaudu mukaan 16.9.22 mennessä tästä, ILMOITTAUTUMINEN

Katso alustava ohjelma tästä


Ravitsemusterveyden edistämisen seminaari​

Keskiviikko 16.11.22 klo 9.30-15.15. OYS, luentosali 10​ ja etäyhteys

Seminaarin järjestävät Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveyden koordinaatioryhmä ja Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke.
Seminaari on maksuton ja se on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien ateriapalvelujen, kunnan työllisyyspalvelujen sekä sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tervetuloa runsaslukuisesti paikan päälle, mutta myös etäyhteydellä voi osallistua.
Ilmoittautua voi jo heti, mutta viimeistään 9.11.22 mennessä oheisesta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/3D33B1ADE122AE11

Katso alustava ohjelma tästä


Elintapaohjaa​​ja 2 op (verkkokoulutus)​

Seuraava käynnistyy syyslukukaudella, tarkempi aika varmsituu.

​Haluatko kehittää elintapaohjaajan taitojasi? Osallistu uudistettuun elintapaohjauksen verkkokoulutukseen. Lue lisää koulutuksesta.

Perusterveydenhuollon yksikkö järjestää yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa elintapaohjauksen verkkokoulutuksen, joka antaa elintapaohjaajan pätevyyden. Ilmoittautuminen päättynyt.​


Opiskele verkossa

​​ Tee verkkokoulu omassa tahdissa THL:n verkkokoulussa 

Opetusvideot

Klas Winell: Tupakoinnin lopettaminen
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, lääkäri Klas Winell kertoo laaja-alaisesti tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä asioista. Video on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän koulutukseen. Tekijä: Suomen Syöpäjärjestöt. (Suositus: avaa video Chrome-selaimella.)

Outi Seppälä: Tupakoinnin lopettaminen
Psykoterapeutti, lääkäri Outi Seppälä kertoo tupakoinnin lopettamisen puheeksi ottamisesta ja potilaan tukemisesta lääkärin vastaanotolla. Video on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän koulutukseen. Tekijä: Suomen Syöpäjärjestöt. (Suositus: avaa video Chrome-selaimella.)

Työvälineitä elintapaohjaukseen

Huolen puheeksi ottaminen ja muutoksen tekeminen

Asiakkaan tai potilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät hänen kanssaan avointa, vuorovaikutteista ja voimaannuttavaa yhteistyötä. Yhteistyön tekemistä helpottaa, jos ammattilaisella on osaamista ja työvälineitä tilanteisiin, joissa vaikeatkin asiat pitää ottaa puheeksi.

Puheeksioton jälkeen ammattilaisen on osattava tukea asiakkaan tai potilaan muutosprosessia, jotta hänen hyvinvoinnin ja terveyden edistymisensä olisi mahdollista. Nykyisin muutoksen tukeminen tapahtuu yhä useammin ryhmäohjauksen avulla.

Ryhmäohjaus

Ammattilaisia kannustetaan toteuttamaan ohjausta ryhmissä. Ryhmäohjaus vaatii osaamista ja työvälineitä. Tutustu työvälineisiin ja koulutuksiin linkeistä.

Työvälineitä

Koulutuksia

Työvälineistä verkostoyhteistyöhön

Monialainen yhteistyö ja verkostoyhteistyö

​Asiakkaiden ja potilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii monialaista ja avointa yhteistyötä sosiaali- ja terveysammattilaisten kesken. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön tulee ulottua myös laajempiin verkostoihin, kuten kunnan muihin toimialoihin ja sektoreihin. Näitä ovat esimerkiksi sivistys-, nuoriso- ja tekninen toimi sekä järjestöt, seurat, yritykset ja seurakunnat.

Yhteistyön onnistumista voi tukea monilla tavoilla: hyvillä vuorovaikutustaidoilla, yhteisten toimintamallien kehittämisellä ja yhteistyötä helpottavilla työvälineillä. Tutustu koulutuksiin ja työvälineisiin linkeistä!

Aiempien koulutusten materiaaleja

Päihteet puheeksi -koulutus 8.11.2019
Tupakasta dialogisesti

Essi Varkki, keuhkolääkäri, OYS

Savuttomat vauvat – Häkämittarit neuvoloihin Oulussa (kysely terveydenhoitajille)
Sirpa Rytky, asiantuntija, Oulun hyvinvointipalvelut

Rahapelaamisen puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta
Minna Kesänen, erikoissuunnittelija, THL

Päihteidenkäytön puheeksioton verkkokurssit työntekijöille ja esimiehille
Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hanke
Tuija Auvinen, koulutussuunnittelija, EHYT ry ja YAD ry

Lääkkeiden väärinkäyttö
Mika Ämmälä, rikosylikonstaapeli, Keskusrikospoliisi

Muu materiaali:

Päihdeneuvonta juliste
EHYT ry

​Hyvä ruoka, parempi terveys -seminaari 3.10.2019

Ohjelma

Varhaiskasvatuksen ja kouluruokailusuosituksen toimeenpano
Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Ravitsemusterveyden verkosto ja koordinaatioryhmä ravitsemusterveyden kehittäjänä
Karita Pesonen, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Raahen hyvinvointikuntayhtymä

Case Välikylä, kokemus luontoaskel hyvinvointiin –toiminnasta ja yhteistyöstä ateriapalvelun kanssa
Maarit Virkkunen, varhaiskasvatuksen opettaja, Oulun kaupunki

Hyvinvointikasvatusta lapsille ja nuorille ruokailun kautta
Riitta Pekkala, palvelupäällikkö, Raahen ateria- ja puhtauspalvelut

Ikääntyneiden ravitsemussuositus, ennakkotietoa
Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Ikäihmisten ruokapalvelut peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa
Eija Kangasoja, palvelujohtaja, Ylivieskan kaupunki
Sirpa Peltomaa, ruokahuoltopäällikkö, Nivalan kaupunki

Havaintoja ruokapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla
Sami Tuohimaa, ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö, Kempele

Mikä ohjaa ruokapalvelujen toimintaa, miksi kaikkia toiveita ei voi toteuttaa
Pauliina Värttö, palvelutuotantopäällikkö, Oulun tilapalvelut liikelaitos